Dørvakter og fordommer

«Den typiske dørvaktrollen er endret.» Utsagnet er hentet fra Bergens Tidende 7. desember, og tilhører tidligere styreleder i Bergen Vaktvesen, Simon Simonnæs. Bergens Tidende har gjennom en serie reportasjer satt kritisk søkelys på Bergen Vaktvesen.