Bergen - en fremtidsrettet by?

Det er ufattelig at Høyres toppkandidater, Monica Meland og Herman Friele tilsynelatende ikke forstår hensikten og alvoret med å innføre bybane i Bergen. (Fra Fremskrittspartiet kan det kanskje ikke forventes.)