BTs penværsdager

I et leserinnlegg 4. april kommenterer Magne Askeland observasjonene av penværs- og nedbørsdager i BTs værspalte.