Biobrensel for framsynte

Biobrensel i pelletsform gir god, miljøvenleg og rimeleg varme og sytalaus fyring. Men stol ikkje på politikarane.