Avansert villreinforskning på Vidda

Forskningen for å avklare virkningen av brøytingen på Rv 7 over Hardangervidda er i god gjenge. Satellitter og avanserte dataprogrammer er viktige hjelpemidler i dette arbeidet.