Godt gøymd i 35 år

På seinsommaren i 1966 mista Olav O. Endestad gifteringen sin. 7. mai i år fann naboen ringen att mellom jord og stein.