Ferdig å rydda ved «Green Ålesund»

All rotnande fisk som kan takast opp utan å gå inn i vraket av «Green Ålesund» er no fjerna.