Energiøkonomisering

I en melding fra Husbanken 31.05.02 med overskriften «Husbanken premierer bruk av alternativ energi» finner man følgende: «Husbanken tilbyr nå 150.000 kroner ekstra i lån og tilskudd til husbyggere som vil investere i alternativ energi» og videre: