Engstelege for psykisk sjuke?

Eg opplever at debatten kring det nye psykiatriske sjukehuset i Steinsviken har teke ei vending som eg finn uheldig.