Surstoffmangel kveler Sørfjorden

Fisk trekker bort fra indre deler av Sørfjorden på grunn av surstoffmangel i vannet helt ned til 50 meter. Andre marine organismer som ikke kommer unna, dør av surstoffmangelen.