McDonaldisme i skolen?

En av byens ungdomsskoler har inngått en avtale med en av McDonald's snackbarer om at en del av deres elever skal jobbe en uke hver hos denne amerikanske kjeden.