Forfallets forsvarer

Thor Øyvind Jensen prøvde i sin kronikk i BT. 21. oktober å trøste «folk flest» ved å forklare at for eksempel biskop Gunnar Stålsetts kritikk av folks moral og solidaritet er så godt som ubegrunnet.