Vi er best og vi kostar minst

Vi snakkar sjølvsagt om dei små skulane/små klassane. Denne påstanden har eg ut frå nyare forsking. Kvaliteten har gått nedover dei siste åra og har nok mange årsaker.