Om sjukeløn og usanningar

I Bergens Tidende tysdag den 28.08.01 gjekk Hordaland SV sin 1. kandidat til stortingsvalet, Ågot Valle, m.a. til angrep på det ho hevda var Frp si sjukelønsordning.