- Vegvesenet sikrer sin egen posisjon

– Statens vegvesen driver frem prosjekter for å sikre sin egen posisjon i samfunnet og sysselsetting til sine ansatte.