Dette ble for grovt, BT!

I lederartikkelen, torsdag 1. februar, tar BT opp et tema som opptar oss alle. Kampen mot rasisme er en av de absolutt viktigste kampene i dagens samfunn. Det er de aller, aller fleste enige om.