Også lærere har barn

Lærerlagets ledelse har talt. Igjen benyttes sjansen til å fortelle sine medlemmer at de skal ha dårlig samvittighet, dersom de bevilger seg en kort periode hjemme på hel- eller deltid sammen med sitt ett- eller toårige barn.