Antirasistisk hverdagspraksis

Debatten omkring rasisme og umotivert vold er på hell for denne gang. Det tragiske er at det måtte et drap til for at engasjementet skulle tre frem.