Den skadde kvinna funnen på Stord

Den ukjente eldre kvinna som blei prøvt oppspora på Bømlo i halvtanna døger, syner seg å vera ei rundt 80-årig kvinne på Stord som nokså snøgt hadde fått legebehandling