Mindretall ble oversett

I TV 2-programmet «Holmgang» ble det nylig diskutert et aktuelt tema, nemlig om debattprogrammene virker fordummende.