Negerlandsbyen og andre byar

Kva har skjedd med negrane, eskimoane, fangane, lærarinnene,danserinnene, sjukepleierskene, dei invalide, u-landa, Neevengården, Lettland, Tyskebryggen? Den politiske korrektheita har tatt dei.