Demokrati kostar

Hans Otto Robberstad (Ap) nyttar sterke ord når han kritiserer den handlemåte statlege styresmakter i desse dagar praktiserer ved utnemning av dei som i tida framover skal leia sjukehussektoren.