Kamp mot terror

Fyrste fase i USA sin krig mot terroristar er kan hende over. Kva er status? Taliban har falt.