Når familien er problemet

Ingenting skakar oss meir enn drap på born. Familietragedie er eit ord som fortel oss at i mange tilfelle er dei lovpriste familieverdiane ikkje løysinga på eit problem, men sjølve problemet. Igjen må sjølv dei mest familiekjære konstatere at vårt store fellesskap er grunnlaget for det beste vernet for borna. Det skriv vår faste onsdagsskribent, Einar Førde.