Mehamn-ulykken

For blant annet oss som mistet nære slektninger i den tragiske flyulykken mellom Berlevåg og Mehamn i 1982, er det uhyggelig å registrere nå - 20 år etter - hva som bit for bit avsløres.