Kommunen og hospitsene

Over mange år har kommunen måttet plassere mange tusen av byens borgere på en midlertidig løsning som hospits.