Valgmuligheter i Postbanken

Stein Ove Birkeland kommenterte i BT 5. november Postbankens rutiner vedrørende utsendelse av kontoutskrift til våre kunder.