Full støtte til Odda

Fylkesårsmøtet i Hordaland Senterparti krev at Staten snarast må inn for å få rydda opp i den situasjonen som Odda-samfunnet er komen i med tap av mange arbeidsplassar.