Den amerikanske utsendingen

Den britiske statsministeren er USAs mekler mellom India og Pakistan. Den amerikanske presidenten dropper ABM-avtalen, men utløser ingen reaksjon i Moskva. USA bekrefter sin stilling etter 11. september, og andre land innretter seg etter det, skriver journalist Georg Øvsthus.