Nedlegging av aldershjem en katastrofe

Jeg har i dag av min mor fått vite at byrådet i Bergen foreslår å legge ned 83 alders og sykehjemsplasser i Bergen.