Når det unaturlige blir naturlig

I kjølvannet av mine uttalelser mot homofili og den negative samfunnstrenden vi observer har jeg funnet det nyttig å gi mitt syn på saken.