Folkeskikk i undertøyet?

Leser i dagens BT om Helstad og Kvisvik som får for lite spilletid.