Den nye anti-amerikanismen

Da tvillingtårnene raste sammen på Manhattan, var det vanskelig å tenke seg at USA bare ett år senere skulle bli verdens mest utskjelte stat. Men så har skjedd. Anti-amerikanismen skyller over Europa og store deler av den øvrige verden. Klodens eneste gjenværende supermakt har isolert seg selv - så lenge det varer.