Palestina - eit tabu?

I den verbale kristendom slik den blir praktisert av Den norske kyrkja og diverse utanom-kyrkjelege organisasjoner opplever vi dette i juletida: Ei total forteiing av Palestina-problemet.