Fortsatt lånetillegg til varmepumpe

Vi viser til Mikal Heldals leserinnlegg i BT 30.12.02 om Husbanken og energiøkonomisering. Det er ikke riktig at Husbankens ordning med lånetillegg til varmepumpe opphører i 2003.