Jernbanespørsmål - for vanskelig for BT?

Lederskribenter har som privilegium anonymt å kunne få på trykk litt av hvert, som for eksempel i Bergens Tidendes leder 22. april under tittelen «Somletog». En må likevel anta at sjefredaktør Hålien går god for det som er skrevet her.