Når tilliten til kommunen svikter

Bergen kommune har mottatt over 3000 krav om tilbakebetaling av vann- og avløpsgebyrer. Det forteller om mistillit til det politiske systemet, skriver journalist Gunnar Wiederstrøm.