Kan noen sende brødet?

Litt mer politisk substans i den bergenske valgkampen hadde ikke vært av veien. Som et tilbud til dem som ikke synes det er nok med Frieles «Nå må vi få fart på Bergen!», Hellands bibelske allegorier og Mæland/Strøm-Erichsens forvirrende munnhuggeri, skriver sjefredaktør Einar Hålien.