Framtid med bybane

Alle krefter bør nå stå sammen om å finne gode, framtidsrettede løsninger for drift av kollektivtrafikken, inklusiv bybane skriver Nils Arild Johnsen, byråd for Miljø, byutvikling og tekniske tjenester