Buekorpstradisjonen og rekrutteringen

Sesongen er nå så godt som slutt for buekorpsene dette året. Det som gjenstår er vel tønnebålet og en del som er eller skal på landtur.