Slett diktatorgjelden!

Hvordan er det mulig å gi diktatoriske regimer lån, og attpåtil forvente at folket skal betale tilbake, skriver Tale Hungnes, leder i Changemaker. Hun er skuffet over utviklingsminister Frafjord Johnson.