Sett regjeringen under administrasjon!

I løpet av den siste tiden har der blitt avslørt forhold i norsk arbeidsliv som er helt horrible.