Sats på barn og unge

Barn og unge trivst. Dei jobbar hardt. Og få har dopa seg. Dette er gladmeldinga frå ei undersøking om ungdom i regi av statens institutt for rusmiddelforsking. Det er bra at bildet av barn og særleg ungdom blir nyansert. Men det er likevel ingen grunn til å avblåse innsatsen for å betre oppvekstvilkåra.