Verdighet på den store dagen

Human-Etisk Forbund (HEF) henviser til kommentar i BT den 30. juni skrevet av journalist Maj-Britt Dahl, der hun fokuserer på ett av de mange innslagene under Borgerlig konfirmasjon i Grieghallen den 14. og 15. juni, og kjører dette frem som et hovedpoeng i sitt innlegg.