Fremmede arter - liv på vidvanke

I dag er vi vitner til en stille, men dramatisk revolusjon: Dyr og planter som gjennom titusener av år har tilpasset seg sine leveområder og hatt sin faste plass i økosystemene, er på vandring. Menneskeskapt spredning av arter er i dag en av de største truslene mot mangfoldet i naturen.