Plassmangel hindrer yrkesfagelever

Fylkesutvalget opprettet bare 179 nye plasser på videregående skole selv om de visste at det var 900 flere søkere enn i fjor.