Satan på boks?

Eg ønskjer med dette å rekkja ei stor takk til dykk som fleire gonger har vore ute med sprayboksen på Espeland i Arna.