Enda en knipetangmanøver

Først velsigner regjeringen kraftselskapenes grådighetspolitikk. Det er nemlig intet bedre enn renspikka grådighet når kraftselskapene så til de grader grafser til seg.