Innvandringspolitikk er bistandspolitikk!

Norsk bistands- og innvandringspolitikk er ikke tilpasset situasjonen slik den er i dag med store folkemasser på flukt, overbefolkete flyktningleirer og millioner av mennesker som lever under ubeskrivelig dårlige forhold.