Døveskolene i fare?

BT kunne 7. juli 2003 fortelle at antall elever på døveskolene i Bergen er halvert på kort tid, og at 25 ansatte på Hunstad barneskole og Bjørkåsen videregående skole derfor kom til å miste jobben i sommer.